среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Budowa plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachetki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak projektowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий